Subthema:Klimaat: basisinformatie

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Klimaat: basisinformatie

Gebruikers hebben over dit onderwerp de volgende informatie verzameld. Vindt u geen antwoord, zoek dan verder in een verwante pagina. Meld ons ook ontbrekende of incorrecte informatie.

Inhoud

  Valt onder thema Verwante pagina'sForumoverzicht
Geen discussies lopend

LinkAktieradiusOrganisatieSoort
BroeikaseffectWikipediaInfo item
BroeikasgassenAgentschap NLInfo item
Energie en KlimaatMilieufederatie Noord-Holland (MNH)Info item
FairClimate.nlICCO
Kerk in Actie
Project
Hittemeting in de stadNatuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)Project
KlimaatWikipediaInfo item
Klimaat en energie in FlevolandNatuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF)Info item
Klimaat, energie, mobiliteit en infrastructuurBrabantse Milieufederatie (BMF)Info item
KlimaatbosWikipediaInfo item
Klimaatbuffers.nlARK
Staatsbosbeheer (SBB)
Vogelbescherming Nederland
De 12 Landschappen
Waddenvereniging
Wereld Natuur Fonds (WNF) / World Wide Lifefund for Nature (WWF)
Project
KlimaatkaravaanNatuur en Milieufederatie Groningen (NMFG)
Friese Milieu Federatie (FMF)
Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD)
Natuur en Milieu Overijssel
Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF)
Milieufederatie Noord-Holland (MNH)
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
Brabantse Milieufederatie (BMF)
Milieufederatie Limburg (SML)
ZMf
Project
KlimaatneutraalWikipediaInfo item
KlimaatveranderingWikipediaInfo item
KlimaatvluchtelingWikipediaInfo item
KlimatogramWikipediaInfo item
Manifest klimaatbestendig FlevolandNatuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF)Document
Praktijkboek Ruimte voor KlimaatKennis voor KlimaatDocument
Schoonschip.orgStichting De Noordzee
Waddenvereniging
Stichting Fair Nature
Campagne
Verkiezingsmanifest Groen en Duurzaam FlevolandNatuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF)
Landschapsbeheer Flevoland
Het Flevo-landschap
IVN Consulentschap Flevoland
Staatsbosbeheer (SBB)
Natuurmonumenten
Document
  Van Organisatie Heeft URL
Links:Broeikaseffect Organisatie:Wikipedia nl.wikipedia.org/wik...
… overige resultaten

Vraag en antwoordThemaOrganisatieW
Als we het weer van volgende week niet kunnen voorspellen, waarom dan wel het klimaat van de komende 100 jaar?Scenario'sKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat weten we met zekerheid over klimaatverandering?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Hoe groot zijn de huidige effecten van klimaatverandering?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Hoe zit het met bio en klimaat?Bionext
Waar kan ik informatie vinden over de recente trend van de broeikasgasemissies van ontwikkelingslanden?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is de relatie tussen klimaatverandering en de ozonlaag?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat is klimaat? (1)Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is de bijdrage van het stedelijk warmte-eiland effect aan de opwarming?WaarnemingenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Komt de toegenomen CO2-concentratie door de mens?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Is het verband tussen klimaatverandering en de concentratie van broeikasgassen bewezen?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat weten we bijna zeker over klimaatverandering?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Hoe bruikbaar zijn klimaatmodellen?Scenario'sKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat is een graaddag?Stadsverwarming Purmerend (SVP)
Wat is klimaatverandering en wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?Rijksoverheid
Zal het ijs van Groenland desintegreren en leidt dit tot meters zeespiegelstijging?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat hebben luchtverontreiniging en klimaatverandering met elkaar te maken?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Hoeveel CO2 stoot de mens eigenlijk per dag uit?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Bepaalt de temperatuur de CO2 concentratie of andersom?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Hoe kun je het klimaat voorspellen als het weerbericht van volgende week vaak al niet deugt?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat weten we niet zeker over klimaatverandering?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Is er consensus binnen de klimaatwetenschap?PCCC
Hoeveel draagt energiegebruik bij aan klimaatverandering?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is de zeespiegel en wat veroorzaakt de zeespiegelstijging?Rijksoverheid
Is er een verband aangetoond tussen klimaatverandering en de frequentie en kracht van orkanen?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Is er verband aangetoond tussen klimaatverandering en de frequentie en kracht van orkanen?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Waarom stijgt de temperatuur op aarde?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Is waterdamp het belangrijkste broeikasgas?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat zijn de voornaamste broeikasgassen?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Waar kan ik informatie vinden over de voortgang van de industrielanden om hun Kyoto-doelen te halen?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Is kernenergie een oplossing voor het klimaatprobleem?Stichting Laka
Kan kernenergie een substantiële bijdrage aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen leveren?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is het gat in de ozonlaag?Rijksoverheid
Smelt het ijs op Groenland?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat is de rol van klimaatverandering in de hittegolf die Europa in 2003 teisterde?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Is broeikaseffect hetzelfde als het gat in de ozonlaag?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is de rol van de zon in de waargenomen opwarming?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Is klimaatverandering gestopt sinds 1998?WaarnemingenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Ik begrijp dat aardgas goed is voor de luchtkwaliteit. Wat betekent rijden op aardgas voor het klimaat?Provincie Gelderland
Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect? (1)Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is het broeikaseffect en wat zijn broeikasgassen?Rijksoverheid
Hoe snel stijgt de zeespiegel en wat betekent dit voor Nederland?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Hoe groot is de dreiging van klimaatverandering?GevolgenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat is de top-20 van landen van de uitstoot van CO2 en van alle broeikasgassen?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Neemt de hoeveelheid zuurstof af door verbranding van fossiele brandstoffen?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Wat merkt Nederland van het broeikaseffect?Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Laten de satellieten minder opwarming zien?WaarnemingenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Draagt kosmische straling bij aan klimaatverandering?OorzakenKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  Heeft URL Van Organisatie Heeft FAQOnderwerp Heeft Waardering Is Geadministreerd
FAQ:Als we het weer van volgende week niet kunnen voorspellen, waarom dan wel het klimaat van de komende 100 jaar? www.knmi.nl/faq_klim... Organisatie:Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) Scenario's Nee
… overige resultaten
Titel Organisatie Type
De Staat van het Klimaat 2010 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Brochure
Nieuwsbrief Klimaatverandering en Luchtkwaliteit Aafke Klopman Nieuwsbrief
Overzicht Top3 Gelderse collegeakkoorden op thema klimaatK

Basisinformatie Klimaat Nog geen User:JohnV 2009/06/03 Locatie:warning.png"Locatie:" kan niet gebruikt worden als paginanaam.

Weergaven
Persoonlijke instellingen