Milieuhulp:Info

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

[bewerken] Wat is Milieuhulp

Milieuhulp is een antwoord op de groeiende vraag van actieve burgers om hulp bij hun inspanningen ter bescherming of verbetering van de leefomgeving. Milieuhulp ondersteunt mensen die inbreng willen leveren in de lokale of bovenlokale politieke besluitvorming over natuur en milieu, of die daar zelf initiatieven in willen nemen. Dat doet ze met een op internettechnologie gebaseerd communicatieplatform waarop burgers terecht kunnen met hun omgevingsproblemen. Milieuhulp bevat een groot databestand met oude, actuele en nieuwe data waarin gebruikers toegesneden informatie kunnen vinden.

[bewerken] Stuurgroep

Milieuhulp wordt momenteel bestuurd door:

[bewerken] Beheergroep

Voor het inhoudelijke en technische beheer is de Beheergroep Milieuhulp in het leven geroepen.

Het inhoudelijk beheer wordt geleid door John Verheijden van MOOI Informatiebeheer. Het technische beheer ligt bij Jos van der Ven van Van der Ven ICT Consultancy.

[bewerken] Deelnemers

Milieuhulp staat open voor nieuwe deelnemers. Bent u een natuur- en milieuorganisatie en wilt u een actieve rol spelen in dit platform, zie dan onze ledenaanbieding.

[bewerken] Techniek

De informatie op Milieuhulp is ontsloten met wikitechnologie (semantische wikisoftware van Mediawiki) en taaltechnologie (dialoog- en classificatietechnologie van Irion Technologies).

[bewerken] Geschiedenis

Milieuhulp is begin deze eeuw gestart als initiatief van De Natuur en Milieufederaties, Vereniging Milieudefensie en Stichting natuur en milieu. De huidige Milieuhulp-applicatie komt voort uit het WikiHier-project van 2008. Dit project is uitgevoerd door de www.geldersemilieufederatie.nl, Hans van der Lee Advies, www.irion.nl en www.mooinet.nl met medefinanciering van de Provincie Gelderland. Daarnaast is in 2009 via het Europese Kyoto-project een semantische wikimodule toegevoegd. Sinds medio 2012 wordt Milieuhulp gedragen door MOOI Informatiebeheer en Irion Technologies.
Weergaven
Persoonlijke instellingen