Help:Schrijfprotocol

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Tips
 • Open in uw browser een tweede scherm
  om in te werken en bewaar in het eerste
  scherm dit Schrijfprotocol.
 • Verklein of vergroot uw lettertype door de
  Ctrl-toets in te drukken en tegelijk aan
  het wieltje op de muis te draaien.
 • Raadpleeg voor alle wiki-codes het
  wikicode-overzicht.
 • Oefen eerst in de Zandbak.
 • Meer tips...

Dit protocol is bedoeld voor iedereen die meeschrijft aan onderwerpen op Milieuhulp.

Inhoud

[bewerken] Algemeen

 • Milieuhulp kent een aantal schrijfpagina's, plekken waarop u op de wikiwijze aan onderwerpen kunt (mee)schrijven.
  • Beheerders en experts schrijven aan Interne FAQs. Voor een overzicht zie hier.
  • Het publiek schrijft mee aan de PublieksFAQs. Een overzicht vindt u hier.
 • Om het schrijven te vergemakkelijken zijn teksteditors ingezet.
  • Standaard treft u de uitgebreide editor. U kunt dan gebruik maken van de vertrouwde WORD-iconen. De wikicodes blijven onderwater.
  • Daarnaast is er de wikitekst editor. Deze krijgt u door op uitgebreide editor uitschakelen te klikken. U komt nu onder water en moet de wikicodes zelf intikken. Doorgaans heeft u de wikitekst editor enkel bij het maken van links nodig. Voor een uitgebreider overzicht zie wikicode-overzicht.
 • Om een schrijfpagina in schrijfmodus te zetten, moet u op bewerken klikken (zie de tab bovenaan of de links rechts van de tekst). Wilt u het resultaat tussendoor bekijken, klik dan onderaan op Toon bewerking ter controle. Wilt u de tekst bewaren, klik dan onderaan op Pagina opslaan. Vinkt u Dit is een kleine bewerking aan, dan voorkomt u dat medeschrijvers een bericht ontvangen van uw wijzigingen.
 • Een wiki is geen forum. In een forum wordt ongestructureerd over een onderwerp gediscussieerd. Het kent geen gemeenschappelijk doel en de discussies verlopen vaak chaotisch. In een wiki wordt in gezamenlijkheid en gestructureerd geschreven aan een tekst. Er is een gemeenschappelijk doel: te komen tot het beste stuk.

[bewerken] Titel

 • De titel van een pagina maak je aan met een formulier, bijvoorbeeld Formulier:Document. Wil je later de titel wijzigen, klik dan bovenaan op de tab hernoemen. Wees niettemin zorgvuldig bij het bedenken van een correcte titel en controleer op schrijffouten in de titel voordat u een nieuwe pagina voor het eerst opslaat.
 • Let op! Als u een dubbele punt : in de titel op wilt nemen, voer dan de titel eerst zonder dubbele punt uit. Hernoem vervolgens de titel en plaats de dubbele punt er tussen.

[bewerken] Kopjes en inhoudsopgave

 • Iedere schrijfpagina kan worden opgedeeld in hoofdstukken, voorzien van een kop. De koppen worden bij minimaal drie stuks automatisch in een inhoudsopgave geplaatst, boven de tekst. Geef de koppen zelf géén nummer.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdkoppen (tussen de codes == en ==, in uitgebreide editor weergegeven als kop 1), koppen (tussen de codes === en ===, in uitgebreide editor als kop 2), subkoppen (tussen codes ==== en ==== of kop 3) etc.
 • Houd de kop of subkop kort, zodat de inhoudsopgave leesbaar blijft. Gebruik maximaal 1 regel.

[bewerken] Opmaak

 • De belangrijkste opmaakcodes (vet, italic, links, etc.) vindt u in de FCK-editor bovenaan de pagina waarop u gaat schrijven (zie icoontjes).
 • Als u wiki-codes wilt gaan formuleren, klik dan in deze editor op Wikitekst. Hier een overzichtje van de belangrijkste codes:

    kop: ==hoofdkop==, ===kop===, ====subkop====, etc.
    vet: '''vet'''
    italic: ''italic''
    onderstreept: <u>onderstreept</u>
    nummerieke lijst: #1, ##1.1, ###1.1.1, etc.
    niet-nummerieke lijst: *1e niveau, **2e niveau, ***3e niveau, etc.
    nieuwe alinea: regel overslaan (lege regel)
    regel afbreken (harde return): <br/>
    tab:

dubbele tab:
driedubbele tab:

:

::
:::

[bewerken] Link

Gebruik de volgende wiki-codes:
 • Interne link = koppeling naar een andere pagina op deze site
    Subthema: [[Subthema:Zeehonden|Zeehondjes]]   =   Zeehondjes
    Interne FAQ: [[InterneFAQ:Heeft klagen zin?|Heeft klagen zin?]]   =   Heeft klagen zin?
    Externe FAQ (let op!): [[FAQ:Wat is CO2?|Wat is CO2?]]   =   Wat is CO2?
    Organisatie: [[Organisatie:VROM|VROM]]   =   VROM
    Locatie: [[Locatie:Zutphen|Zutphen]]   =   Zutphen
    Begrip: [[Begrip:Verdroging|Verdroging]]   =   Verdroging
 • Interne link naar kop = koppeling naar een kop binnen een andere pagina op deze site
    Verleng de interne link met # gevolgd door de naam van het kopje. [[Help:Schrijfprotocol#Opmaak|Link naar Opmaak]]   =   Link naar opmaak
 • Externe link = koppeling naar een pagina op een andere site
    Zonder naam: [http://www.geldersemilieufederatie.nl]   =   [1]
    Met zichtbare url (let op spatie!): [http://www.geldersemilieufederatie.nl www.geldersemilieufederatie.nl]   =   www.geldersemilieufederatie.nl
    Met naam (let op spatie!): [http://www.geldersemilieufederatie.nl GMF]   =   GMF
 • Email link = koppeling van emailadres met uw emailprogramma
    Zonder naam: [mailto:info@milieuhulp.nl]   =   [2]
    Met zichtbaar mailadres (let op spatie!): [mailto:info@milieuhulp.nl info@milieuhulp.nl]   =   info@milieuhulp.nl
    Met naam (let op spatie!): [mailto:info@milieuhulp.nl Milieuhulp]   =   Milieuhulp

[bewerken] Tekst

[bewerken] Lezen

 • U schrijft vaak verder aan bijdragen van anderen. Begin daarom met zorgvuldig lezen van het stuk van uw voorganger(s).

[bewerken] Inhoud

 • Let op de inhoud. Zorg dat uw bijdrage bij de kop past en bij de categorie waaronder de kop is opgenomen. Wijkt uw bijdrage teveel af, overweeg dan in overleg met uw medeschrijvers een nieuw kopje aan te maken en/of kop plus tekst onder een andere categorie te plaatsen.

[bewerken] Doelgroep

 • Realiseer u voortdurend de doelgroep van Milieuhulp: burgers en milieugroepen op zoek naar antwoorden op leefomgevingsvragen. Neem daarom voldoende praktische implicaties in uw stuk op (hoe te handelen, waar te protesteren, vermelding van termijnen, etc.).

[bewerken] Logica

 • Probeer een logische lijn in het stuk aan te brengen of deze te handhaven. Dat wil zeggen, kies voor een opbouw waarbij het een volgt uit of aansluit op het ander.
 • Introduceert u een nieuw element (dwz een element dat niet uit het voorgaande volgt), leidt het dan in.

[bewerken] Natuurlijke taal

 • Gebruik natuurlijke taal. Vermijd lijdende constructies als De uitstoot van ammoniak is verboden door de wet, maar schrijf liever De wet verbiedt de uitstoot van ammoniak.
 • Gebruik korte zinnen. Beperk het aantal bijzinnen. Vermijd ingewikkelde taalconstructies.
 • Gebruik geen vaktermen. Is een vakterm onvermijdelijk, leg hem dan eerst uit.

[bewerken] Begrippen

 • Maak voor de uitleg van begrippen gebruik van de Begrippenlijst. Staat het begrip hier uitgelegd, maak dan een interne link (als [[Begrip:APV|APV]], zie ook onder Link). Is het begrip er nog niet, maak dan een nieuwe begripspagina aan.
 • De begrippenlijst is ook te bereiken via het linkermenu onder hulp.
 • Het Formulier:Subthema, Formulier:Interne FAQ en Formulier:Document hebben een veld waarop u relevante begrippen uit de lijst kan selecteren.

[bewerken] Bronnen

 • Onderbouw waar mogelijk de tekst met bronnen. Maak daartoe links naar wettelijke regelingen, jurispridentie, best practices of andere relevante verwijzingen. U kunt ook links aanbrengen naar andere Milieuhulp-pagina’s.

[bewerken] Lengte

 • Maak de teksten niet te lang. Internetgebruikers hebben over het algemeen niet veel geduld. Focus dus.

[bewerken] Niet tonen

 • Als uw tekst nog niet gereed is voor publicatie, dan kunt u deze verbergen door hem tussen de codes <!-- en --> te zetten.

[bewerken] Voetnoot

U kunt als volgt voetnoten maken.

 • Plaats achter het woord waar wordt verwezen naar de voetnoot de volgende code, met daartussen de tekst:[1]
<ref>Dit is een voetnoot test.</ref> 
 • Plaats op de plek waar de tekst van de voetnoot moet verschijnen de volgende code:
<references/>

 • Dat geeft als resultaat:
 1. Dit is een voetnoot test.

[bewerken] Afbeeldingen

U kunt als volgt in een document een afbeelding tonen.

 • U moet eerst zorgen dat u de afbeelding op uw eigen computer heeft staan. Bijvoorbeeld in jpg- of png-formaat.
 • Let op! Als u een afbeelding uit bijvoorbeeld een Word-document wilt gebruiken, dan moet u het hier eerst uitknippen en op uw computer opslaan via een afbeeldingsprogramma (bijvoorbeeld Paint of Fotoshop).
 • Daarna moet u het vanuit uw computer uploaden. Klik in het linkermenu onder hulpmiddelen op Bestand uploaden en volg de aanwijzingen.
 • Dan kunt u de afbeelding in uw document oproepen met de code [[Bestand:bestandsnaam.jpg]] (bij bestand in JPG-formaat), [[Bestand:bestandsnaam.png]] (bij bestand in PNG-formaat), etc. In plaats van Bestand mag u ook Image zetten.
 • Indien u de afbeelding wilt vergroten of verkleinen, voeg dan het aantal pixels toe, als in [[Bestand:bestandsnaam.jpg|750px]].
 • Tip! Gebruik als bestandsnaam de naam van het document waarin u de afbeelding wilt tonen en nummer bij meerdere afbeeldingen door, als in [[Bestand:nieuwe binding-1.jpg]], [[Bestand:nieuwe binding-2.jpg]], [[Bestand:nieuwe binding-3.jpg]], etc.

Zie ook [3].

[bewerken] PDF-bestanden

U kunt als volgt in een document een PDF-bestand tonen.

 • U moet eerst zorgen dat u het bestand op uw eigen computer heeft staan.
 • Daarna moet u het vanuit uw computer uploaden. Klik in het linkermenu onder hulpmiddelen op Bestand uploaden en volg de aanwijzingen.
 • Daarna kunt u het bestand in uw document oproepen met de code [[Media:bestandsnaam.pdf]].

[bewerken] Kaartje

Het programma bevat een Geonames-extensie, waarmee landkaartjes in de tekst kunnen worden opgenomen.
 • Gebruik deze code voor een kaart op plaatsniveau:
{{#display_address:Elst,Provincie Gelderland|zoom=11|width=300|height=300}} 
 • Gebruik deze code voor een kaart op straatniveau:
{{#display_address:Zutphen,Warnsveldseweg|zoom=11|width=300|height=300}}

[bewerken] Kleuren

U kunt ook de kleuren van teksten beïnvloeden. Een tekst tussen de codes <font color="red"> en </font> geeft dit resultaat. Voor een overzicht van kleuren en codes zie kleurenlijst.

Als u de groene kleuren van Milieuhulp wilt, gebruik dan deze codes:

 • Voor lichtgroen <span style="color:#79AF25;"> en </span>.
 • Voor donkergroen <span style="color:#3F5C1C;"> en </span>.


[bewerken] Pop up werk in uitvoering

Het Formulier:Subthema, Formulier:Document, Formulier:Externe FAQ, Formulier:Interne FAQ en Formulier:PublieksFAQ bevatten een veld voor pop ups. U kunt dit gebruiken om te melden dat een tekst verouderd is en geactualiseerd wordt.
 • Voorbeeld A:
[[Bestand:Werkinuitvoering1.jpg |links|80px]]<br>
Let op: Aan de tekst wordt nog gewerkt.<br><br>
Werkinuitvoering1.jpg
Let op: Aan de tekst wordt nog gewerkt.

 • Voorbeeld B:
[[Bestand:Werkinuitvoering1.jpg |links|80px]]<br>
Let op: De tekst op deze pagina is deels verouderd en wordt geactualiseerd.<br><br>
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) actief. 
Dat heeft gevolgen voor de wet op deze pagina. Zie verder 
[[Subthema:Wabo_/_Omgevingsvergunning:_basisinformatie|Wabo / Omgevingsvergunning]]. 
Werkinuitvoering1.jpg
Let op: De tekst op deze pagina is deels verouderd en wordt geactualiseerd.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
actief. Dat heeft gevolgen voor de wet op deze pagina. Zie verder Wabo / Omgevingsvergunning.

[bewerken] Helpdesk

 • Neem bij vragen of problemen contact op met medeschrijvers of met de moderator van Milieuhulp. Dat kan via de overlegpagina, te vinden onder de tab overleg.
 • Zie ook WikiHow
 • Een handig hulpmiddel kan zijn Open Office Wiki. Hiermee kan je in Open Office (vanaf versie 2.3) een tekst opmaken en exporteren als wiki-txt. Deze platte tekst kan je vervolgens in het edit-venster van de wiki plakken.
Weergaven
Persoonlijke instellingen