Help:Beheerprotocol

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Dit protocol is bedoeld voor het beheer van de inhoud van Milieuhulp door thema- en organisatiebeheerders. Voor de beheertechniek is er de Handleiding voor themabeheerders, de Handleiding voor organisatiebeheerders en de Handleiding voor locatiebeheerders.


[bewerken]

[bewerken] Algemene afspraken

 • Milieuhulp presenteert zich als een open platform en ontsluit ook informatie van andere organisaties dan die van de kernleden. Uitzonderingen:
  • Milieuhulp ontsluit zo min mogelijk informatie van politieke partijen.[1]
  • De kernleden van Milieuhulp hebben het recht om informatie van andere organisaties te becommentariëren of te blokkeren.
 • Milieuhulp ontsluit liever minder maar goed gevulde thema’s dan meer maar slecht gevulde thema’s.[2]

 1. Volgens Stuurgroep Milieuhulp overleg 11 november 2010 bij GMF te Arnhem
 2. Idem

[bewerken] Inhoudelijke afspraken (contentstrategie)

 • Milieuhulp ontsluit in de eerste plaats thema’s die vallen onder de speerpunten van de kernleden. [1][2]
 • Milieuhulp ontsluit in de tweede plaats lokale afdelingen van de kernleden.
 • Milieuhulp ontsluit in de derde plaats loacties. [3][4]

 1. Volgens Stuurgroep Milieuhulp overleg 11 november 2010 bij GMF te Arnhem.
 2. Voor de Natuur- en milieufederaties zijn dat Klimaat, Energie, Ruimte en Natuur. Voor Milieudefensie is dat @.
 3. Volgens Stuurgroep Milieuhulp overleg 11 november 2010 bij GMF te Arnhem.
 4. MOOI Informatienbeheer trekt een experiment om in Zutphen een community te gaan vormen rondom Milieuhulp. MOOI faciliteert en ondersteunt hiermee lokale initiatieven.

[bewerken] Privileges kernleden

Milieuhulp is een open platform waar in beginsel alle informatie over de leefomgeving een plek moet kunnen krijgen. Toch hebben de kernleden van de Stuurgroep Milieuhulp invloed op deze externe inhouden, middels de volgende instrumenten:
 • Account afwijzen
Een organisatie kan enkel informatie toevoegen via een medewerker die beschikt over een Milieuhulp account. Kernleden kunnen het uitreiken van zo'n account verhinderen of een reeds uitgereikt account laten blokkeren. Daarvoor moeten wel motieven worden aangedragen die door overige leden van de Stuurgroep Milieuhulp worden geaccepteerd.
 • Intro aanmaken
Iedere subthemapagina bevat een introtekst. Kernleden mogen deze tekst gebruiken om bezoekers te informeren over de waarde en aard van de informatie die op de betreffende pagina is te vinden.
 • Informatie waarderen
Milieuhulp kent een waarderingsfunctie waarmee punten kunnen worden toegekend aan FAQs (meer of minder goed) en organisaties (meer of minder actief met duurzaamheid). Kernleden mogen deze functies gebruiken om eigen informatie bovenaan in de tabellen te krijgen.
 • (Sub)thema's toekennen
Kernleden kunnen voorstellen doen om thema's en subthema's toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarvoor moeten wel motieven worden aangedragen die door de Milieuhulp redactie worden geaccepteerd.
 • informatie becommentariëren
Milieuhulp bevat een Forumfunctie die kan worden gebruikt om externe informatie te voorzien van commentaar.

Externe FAQs komen van een externe site en zijn door een beheerder binnengehaald op Milieuhulp mbv het Formulier:Externe FAQ.

[bewerken] Uitzetten

U mag als themabeheerder een externe FAQ uitzetten. De FAQ verschijnt dan niet meer op een subthema- of lacatiepagina. Hij blijft wel in het FAQ-register staan, met de aantekening Niet opgenomen. Ga als volgt te werk:
 • Ga naar de betreffende FAQ.
 • Klik op bewerken met formulier.
 • Vink aan niet opnemen.
 • Geef ook op waarom u de FAQ niet wilt opnemen (incorrect, onvolledig, irrelevant, dubbel, etc.).

[bewerken] Verwijderen

U heeft als themabeheerder ook het recht om een externe FAQ helemaal te verwijderen. Maar het is beter om te kiezen voor de bovenbeschreven uitzetprocedure. Dit voorkomt dat u later weer moet gaan nadenken waarom een bepaalde externe FAQ niet is opgenomen. Wilt u toch verwijderen, ga dan als volgt te werk:
 • Ga naar de betreffende FAQ
 • Klik op de tab verwijderen.

[bewerken] Overnemen

Als u een FAQ uitzet of verwijdert, overweeg dan tot overname van eventuele waardevolle informatie in een zelf te schrijven interne FAQ.

[bewerken] Waarderen

U heeft als themabeheerder het recht om externe FAQs te waarderen. Deze waardering dient als steun voor gebruikers bij het zoeken naar de beste informatie. Ga als volgt te werk:
 • Ga naar de betreffende FAQ.
 • Klik op bewerken met formulier.
 • Selecteer onder waardering een cijfer van 1 (uitstekend) tot 5 (slecht).

[bewerken] Becommentariëren

De themabeheerder heeft ook nog de optie tot het geven van kritisch commentaar op een extrerne FAQ. Laat in dat geval de FAQ staan, en ga als volgt te werk:
 • Ga naar de betreffende FAQ.
 • Klik op de tab overleg en volg de aanwijzingen.

[bewerken] BedrijfsFAQs opnemen

Milieuhulp bevat ook FAQs van bedrijven. De richtlijn in deze is bedrijfsFAQs in principe niet op te nemen op de thema- en locatiepagina's, tenzij ze duidelijke meerwaarde hebben. Het is aan de themabeheerder hierover te beslissen. De bedrijfsFAQs worden wél opgenomen in het FAQregister van dat bedrijf. Dit is overeenkomstig de uitzetprocedure.

Interne FAQs zijn op Milieuhulp zelf geformuleerd door een beheerder mbv het Formulier:Interne FAQ. Beheerders schrijven aan het beste antwoord, soms samen met experts.

[bewerken] Vraag

Formuleer uw FAQ bij voorkeur in vraagvorm.

Houdt de vraag kort en helder.

[bewerken] Trekker

Geef uzelf als trekker op. De trekker is verantwoordelijk voor het beantwoordingsproces.

Zet de FAQ op uw volglijst, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen en het proces kunt monitoren.

 • Ga naar de betreffende pagina.
 • Vink aan de tab volgen.


[bewerken] Organisatie

Themaredacteuren hebben het recht zelf te bepalen namens welke organisatie ze schrijven: de eigen organisatie (bijv. Gelderse Milieufederatie) of Milieuhulp.

Organisatieredacteuren schrijven enkel namens hun eigen organisatie.

[bewerken] Meeschrijvers

Nodig eventueel andere meeschrijvers uit. Dat kunnen medebeheerders zijn, maar u kunt ook deskundigen betrekken. Neem daartoe contact op met de moderator, hij moet de deskundigen rechten geven.

[bewerken] Antwoord

Maak zelf minimaal een begin met het antwoord.

Gebruik de u-vorm.

[bewerken] Verslagje

Geef na bewerking van een tekst bij het opslaan onder toelichting een kort verslag van wat je hebt gedaan.

[bewerken] Afsluiting

Een FAQ kent geen afsluiting. Er kan immers altijd een nieuw inzicht komen. Wilt u toch aangeven dat de inhoud op dit moment voldoet en het antwoord minder aandacht behoeft, ga dan als volgt te werk:
 • Ga naar de betreffende interne FAQ.
 • Klik op bewerken met formulier.
 • Geef onder Status op Klaar.

PublieksFAQs zijn door een beheerder op Milieuhulp zelf geformuleerd mbv het Formulier:Interne FAQ. Gebruikers mogen nu ook meeschrijven aan het antwoord, in tegenstelling tot bij interne FAQs.

[bewerken] Vraag

Formuleer uw FAQ bij voorkeur in vraagvorm.

Houdt de vraag kort en helder.

[bewerken] Trekker

Geef uzelf als trekker op. De trekker is verantwoordelijk voor het beantwoordingsproces.

Zet de FAQ op uw volglijst, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen en het proces kunt monitoren.

 • Ga naar de betreffende pagina.
 • Vink aan de tab volgen.

[bewerken] Organisatie

Themaredacteuren hebben het recht zelf te bepalen namens welke organisatie ze schrijven: de eigen organisatie (bijv. Gelderse Milieufederatie) of Milieuhulp.

Organisatieredacteuren schrijven enkel namens hun eigen organisatie.

[bewerken] Meeschrijvers

Nodig eventueel andere meeschrijvers uit. Dat kunnen medebeheerders zijn of deskundigen. Realiseer u dat ook de gewone gebruiker kan meeschrijven, zonder dat deze toestemming hoeft te hebben. Men hoeft zich enkel in te schrijven en aan te melden.

[bewerken] Optreden

Als gebruikers zich misdragen, geef ze dan maximaal twee waarschuwingen. Misdraagt men zich wederom, vraag dan aan de moderator de gebruiker de toegang te ontzeggen. in dat geval wordt het ip-adres van de gebruiker geblokkeerd.

[bewerken] Antwoord

Maak zelf minimaal een begin met het antwoord.

Gebruik de u-vorm.

[bewerken] Verslagje

Geef na bewerking van een tekst bij het opslaan onder toelichting een kort verslag van wat je hebt gedaan.

[bewerken] Afsluiting

Een FAQ kent geen afsluiting. Er kan immers altijd een nieuw inzicht komen. Wilt u toch aangeven dat de inhoud op dit moment voldoet en het antwoord minder aandacht behoeft, ga dan als volgt te werk:
 • Ga naar de betreffende interne FAQ.
 • Klik op bewerken met formulier.
 • Geef onder Status op Klaar.

Weergaven
Persoonlijke instellingen