Dienst:Sponsor

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Dienst:Sponsor
Milieuhulp kent diverse mogelijkheden tot sponsoring. Er is plaats voor één hoofdsponsor, enkele nevensponsors en vele locale sponsors. Uiteraard is er in alle gevallen sprake van dienst - wederdienst. Hieronder vindt u onze aanbiedingen. Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op.

Inhoud


Markt en missie / Probleem en oplossing

Steeds meer burgers worden actief in het beschermen of verbeteren van de leefomgeving. Burgers verzetten zich bijvoorbeeld tegen negatieve ontwikkelingen die de leefbaarheid aantasten. Andere burgers willen gewoon graag iets positiefs doen. Beide groepen kloppen voortdurend aan bij milieuorganisaties. De ene omdat tegenhouden juridisch steeds moeilijker wordt gemaakt en men hulp nodig heeft. De andere om te ontdekken wát je het beste kan aanpakken en hoe dat dan moet.

Het klassieke helpdeskmodel is niet meer toereikend om de nieuwe vragenmarkt te bedienen. Vandaar dat een aantal organisaties (De Natuur- en Milieufederaties, Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, MOOI Informatiebeheer) gekozen heeft voor een nieuw antwoord: Milieuhulp. Milieuhulp ondersteunt burgers met een webportaal vol informatie, van kapvergunning tot zonnecollector. Het initiatief komt voort uit de overtuiging dat de kwaliteit van natuur en milieu enkel is gewaarborgd als vele burgers op hun eigen plek actief meedoen. Milieuhulp is de hand die de burger uitnodigt en op weg helpt. Het portaal is bereikbaar op www.milieuhulp.nl en via een groeiend aantal aangesloten natuur- en milieusites.

Wat maakt Milieuhulp uniek

Milieuhulp is een uniek internetkruispunt. Het onderscheidt zich van andere initiatieven doordat over alle leefomgevingsthema's informatie is te vinden. Voor het eerst werken op grote schaal organisaties, overheden en ook bedrijven samen om burgers van de beste informatie te voorzien. Dit levert voor steeds meer thema's unieke overzichten op, uiterst nuttig voor burgers die de weg nog moeten vinden, maar ook voor milieuwerkers en ambtenaren om overlappingen en lacunes te ontdekken. Veel informatie is bedoeld om burgers uit te dagen actief te worden. Dit wordt versterkt door de informatie ook per lokatie aan te bieden, zodat goede partners kunnen worden gevonden. Veel informatie is van juridische aard, om burgers wegwijs te maken in de vele leefomgevingswetten, -verordeningen en -richtlijnen, en om ze te leren hoe er mee om te gaan. Om ook burgers met een moeilijker probleem te kunnen helpen gaat Milieuhulp experts mobiliseren.

Ambities

Het succes van Milieuhulp is af te lezen aan het aantal bezoekers. Momenteel zijn dat er zónder PR 1.000 per week. Doel is dit aantal mét PR per 1-1-2012 uit te komen op 5.000 en per 1-1-2013 op 10.000 per week. Om dit te bereiken zal sponsor- en ledengeld worden ingezet.
Daarnaast moet Milieuhulp een lokale functie gaan vervullen. Zutphen is de eerste gemeenschap die van het portaal gebruik maakt om lokale duurzame informatie met elkaar te delen. Per 1-1-2012 moeten dat drie plaatsen worden en per 1-1-2013 zeven.
Het succes van Milieuhulp wordt ook bepaald door het aantal organisaties dat financieel bijdraagt aan de exploitatie. Momenteel zijn dat de vier initiatiefnemers. Per 1-1-2012 mikken we op zes en per 1-1-2013 op tien.

Vraag en aanbod

Om haar taak optimaal te kunnen vervullen is Milieuhulp het afgelopen jaar uitgerust met veel nieuwe inhoud en techniek. Het jaarbudget is daarmee gegroeid tot € 70.000. De helft wordt opgebracht door de huidige partners. De rest moet komen van nieuwe leden, donateurs, een hoofdsponsor, nevensponsors en lokale sponsors.

De hoofdsponsor vragen we om drie jaar lang € 20.000 per jaar bij te dragen, de nevensponsor 3 jaar lang € 3.000 en de locale sponsor 2 jaar lang € 2.000. Het sponsorgeld wordt voor 50% ingezet om het webbezoek te vergroten (PR), waarmee ook meteen de bekendheid van de sponsoren toeneemt. De rest is voor regulier beheer.

Hoofdsponsor

De hoofdsponsor vragen we om drie jaar lang € 20.000 per jaar bij te dragen. Wat krijgt u daarvoor terug?

 • Naamsbekendheid: als tegenprestatie verschijnt de hoofdsponsornaam direct zichtbaar op alle pagina's van Milieuhulp, inclusief logo en link naar de eigen website. Ook zal de Stuurgroep Milieuhulp in al haar publicaties de naam van de hoofdsponsor uitdragen.
 • Eigen pagina: de hoofdsponsor krijgt de beschikking over een eigen pagina, waarop eigen informatie kan worden geplaatst.
 • Invloed op thema's: er kunnen afspraken worden gemaakt over het ontsluiten van thema's die van belang zijn voor de sponsor. U kunt dit benutten om de band met uw clientèle of achterban te versterken of u te richten op nieuwe doelgroepen.
 • MVO-imago: met steun aan Milieuhulp toont de sponsor maatschappelijke betrokkenheid, hetgeen uw MVO-imago zal versterken.
 • Adverteren: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van tien advertenties per jaar. De berichten moeten duurzame zaken betreffen. Zie ook Advertentiedienst.
 • Nieuwsberichten: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van tien nieuwsberichten per jaar op de hoofdpagina. De berichten moeten over duurzaamheid gaan.
 • Helpdeskfaciliteit: u kunt Milieuhulp benutten om uw eigen helpdesks te versterken.
 • Cursus: gratis cursus Milieuhulp op uw eigen locatie om uw helpdesk- en andere medewerkers te leren hoe Milieuhulp te gebruiken. Zie ook Cursusdienst.

Nevensponsor

Een nevensponsor vragen we om 3 jaar lang € 3.000 per jaar bij te dragen. Wat is onze wederdienst?

 • Naamsbekendheid: als tegenprestatie wordt de sponsornaam op de hoofd- en sponsorpagina vermeld, inclusief logo en link naar de eigen website.
 • Eigen pagina: de nevensponsor krijgt de beschikking over een eigen pagina, waarop eigen informatie kan worden geplaatst.
 • Invloed op thema's: er kunnen afspraken worden gemaakt over het ontsluiten van thema's die van belang zijn voor de sponsor. U kunt dit benutten om de band met uw achterban te versterken of u te richten op nieuwe doelgroepen.
 • MVO-imago: met steun aan Milieuhulp toont de nevensponsor maatschappelijke betrokkenheid, hetgeen uw MVO-imago zal versterken.
 • Adverteren: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van drie advertenties per jaar. De berichten moeten duurzame zaken betreffen. Zie ook Advertentiedienst.
 • Nieuwsberichten: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van drie nieuwsberichten per jaar op de hoofdpagina. De berichten moeten over duurzaamheid gaan.
 • Helpdeskfaciliteit: u kunt Milieuhulp benutten om uw eigen helpdesks te versterken.
 • Cursus: gratis cursus Milieuhulp op uw eigen locatie om uw helpdesk- en andere medewerkers te leren hoe Milieuhulp te gebruiken. Zie ook Cursusdienst.

Locale sponsor

De Milieuhulp informatie is nu ook op lokaal niveau ontsloten. Voor iedere plaats is er een eigen pagina waarop alle informatie over die locatie landt. Deze pagina moet uiteraard publiek worden gemaakt en beheerd. Daarvoor is budget nodig. We zoeken daarom per locatie een sponsor die 2 jaar lang € 2.000 per jaar wil bijdragen.

Voor locaties zijn aparte adressen beschikbaar, bijvoorbeeld zutphen.milieuhulp.nl.

 • Naamsbekendheid: als tegenprestatie wordt de sponsornaam direct zichtbaar op de betreffende locatiepagina van Milieuhulp vermeld, inclusief logo en link naar de eigen website. Hetzelfde gebeurt op de pagina's van organisaties die onder de locatie vallen. Naarmate burgers hun locale Milieuhulppagina beter weten te vinden, betekent dit grotere naamsbekendheid voor de sponsor.
 • Eigen pagina: de locale sponsor krijgt de beschikking over een eigen pagina, waarop eigen informatie kan worden geplaatst.
 • MVO-imago: met steun aan Milieuhulp toont de locale sponsor maatschappelijke betrokkenheid, hetgeen uw MVO-imago zal versterken.
 • Adverteren: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van drie advertenties per jaar op uw locatiepagina. De berichten moeten duurzame zaken betreffen. Zie ook Advertentiedienst.
 • Nieuwsberichten: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van drie nieuwsberichten per jaar op uw locatiepagina. De berichten moeten over duurzaamheid gaan.
 • Helpdeskfaciliteit: u kunt Milieuhulp benutten om uw eigen helpdesks te versterken.
 • Cursus: gratis cursus Milieuhulp op uw eigen locatie om uw helpdesk- en andere medewerkers te leren hoe Milieuhulp te gebruiken. Zie ook Cursusdienst.

Historie

Milieuhulp nieuwe stijl is in 2007 onder de naam WikiHier opgestart met subsidie van Provincie Gelderland. In december 2008 is versie 1.0 opgeleverd. In maart 2009 is het initiatief geadopteerd door Stuurgroep Milieuhulp (De Natuur- en Milieufederaties, Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu) om de oude Milieuhulp.nl te vervangen. In juni 2009 is de oplossing doorontwikkeld in het EU-project Kyoto (VU, WNF, ECNC, Irion, e.a.). In juni 2010 is versie 2.0 beschikbaar gekomen. Momenteel bevat Milieuhulp circa 10.000 stuks informatie van 1200 leveranciers over 900 (sub)thema's, 600 lokaties en 100 natuurgebieden.
Weergaven
Persoonlijke instellingen