Dienst:Nieuwsbrief

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Dienst:Nieuwsbrief
Wilt u de Milieuhulp nieuwsbrief voor beheerders ontvangen, meldt u zich dan hiernaast aan. Onderaan treft u de tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven.

Inhoud

Nieuwsbrief september 2012

Stekker uit Milieuhulp?
Afgelopen juni heeft het Algemeen Bestuur (de 12 directeuren) van de Natuur en Milieufederaties besloten niet verder te gaan met Milieuhulp. Het voor de tweede helft van 2012 gereserveerde geld wordt mogelijk deels ingezet voor afbouw en overdracht, waarbij gedacht kan worden aan een frisse nieuwe start van een 'loketfunctie' voor de Natuur en Milieufederaties. Nieuws daarover is nog niet te melden.
Vervolgens heeft ook de directie van Milieudefensie besloten te stoppen met Milieuhulp. Zij gaan nu verder met een eigen achterban-site: De Milieubeweging!, die deels samen met de lokale afdelingen en actieve vrijwilligers wordt opgebouwd. De vele juridische informatie die Mileudefensie voor Milieuhulp had geschreven, zal naar deze website worden overgezet.

Achtergrond besluit NMF's
De Natuur en Milieufederaties zien het belang van een goede ontsluiting van informatie voor burgers en groepen die willen opkomen voor bescherming van natuur en milieu in hun leefomgeving. Veel individuele federaties hebben daarom een helpdesk, ook worden regelmatig factsheets e.d. geschreven over actuele onderwerpen. Toch is het uiteindelijk niet gelukt om dit werk naar een niveau hoger te tillen, waar Milieuhulp een centrale rol in had moeten spelen. In december 2011 had het Alegmeem Bestuur van de NMF's een aantal randvoorwaarden gesteld, om het nog één keer te kunnen proberen. In juni 2012 bleek dat er bij de directeuren toch te weinig vertrouwen was dat Milieuhulp zijn functies goed zou kunnen vervullen. Milieuhulp is 'te breed' geworden, waardoor de inhoud moeilijk aan doelgroepen is te koppelen, en de inhoudelijke vulling van onderwerpen is onder de maat. Pogingen tot integratie in de individuele federaties zijn niet gelukt: de medewerkers gebruiken Milieuhulp zelf niet, er wordt niet naar verwezen bij hulpvragen en er wordt niet voor geschreven.

Milieuhulp gaat toch door
MOOI Informatiebeheer, Irion Technologies en Van der Ven ICT Consultancy hebben inmiddels besloten om Milieuhulp in de lucht te houden. Voor Irion is Milieuhulp een belangrijke demonstratie-site van haar ontsluitingstechnologie. Van der Ven zorgt voor technische ondersteuning. En MOOI Informatiebeheer gaat de informatie beheren. Het beheer zal voornamelijk bestaan uit het leggen en checken van links naar externe websites. Alle op Milieuhulp ontwikkelde informatie wordt zoveel mogelijk van Milieuhulp verwijderd. Milieuhulp wordt dus puur een portaalsite. De bezoeker kan er kiezen voor twee snelle ingangen: webassistent Bart biedt toegang tot duizenden FAQ's over vele natuur- en milieu-onderwerpen, en een landkaartje biedt toegang tot allerlei lokale informatie. Zo blijven de vele data die de afgelopen jaren op Milieuhulp over de leefomgeving zijn verzameld bereikbaar voor de Nederlandse burger. Milieuhulp kent op dit moment zo'n 1.000 bezoekers per week.

Natuurhulp in de ijskast
De Milieuhulp-partners hebben het afgelopen jaar met een aantal natuurorganisaties verenigd in de VOFF plannen gemaakt voor een Natuurhulp. Natuurhulp zou voor Milieuhulp een bron van inhoudelijke verrijking kunnen betekenen. De natuurorganisaties hadden echter gerekend op deelname van de Vogelbescherming. Maar de lichten gingen niet op groen en dus staat Natuurhulp weer in de ijskast.

Atlas Leefomgeving in beeld
Intussen bouwt de Rijksoverheid verder aan een ander portaal: Atlas Leefomgeving. Dit portaal ontsluit informatie van gemeenten, provincies en Rijk, voornamelijk op basis van kaarten. De Atlas bevat nu al een schat aan lokale informatie. Op het ogenblik is de Atlas-werkgroep in gesprek met de Natuur en Milieufederaties en MOOI Informatiebeheer om te bezien of zij een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling en vulling van de Atlas.


Nieuwsbrief juli 2012

Tabs ipv inhoudsopgave
Na de locatiepagina's hebben we ook op de thema- en organisatiepagina's de inhoudsopgave vervangen door tabs. Zie bijvoorbeeld Afval en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De navigatie voor de pagina is daarmee een stuk geriefelijker geworden: sneller en overzichtelijker.

Nieuwe thema's
In april zijn de volgende thema's toegevoegd, van naam gewijzigd of extra gevuld:

Nieuwsbrief juni 2012

Intro's aangepast
Voor het schrijven van introductieteksten voor thema's was tot nu toe een apart formulier met een aparte pagina beschikbaar. Die tekst werd dan getoond op de corresponderende themapagina. We hebben het proces vereenvoudigd, de introtekst staat voortaan direct op de themapagina. Klik om te kunnen schrijven in de betreffende themapagina op de tab bewerken. Zie bijvoorbeeld de pagina Bezwaar en beroep.

Tabs ipv inhoudsopgave
Voor de locatiepagina's hebben we de inhoudsopgave vervangen door tabs. Zie bijvoorbeeld Nijmegen. De navigatie voor de pagina is daarmee een stuk geriefelijker geworden: sneller en overzichtelijker. Binnenkort gaan we de tabs ook toepassen op de thema- en organisatiepagina's.

Is er behoefte aan Natuurhulp?
Ter voorbereiding van de uitbreiding van Milieuhulp met een Natuurhulp, is een discussie gestart over de noodzaak ervan. Discussieer mee via Waarneming.nl.

Adreswijziging voordeur GNMF
Zoals je wellicht weet, kan iedere aan Miliehulp deelnemende organisatie een eigen toegang krijgen, in de eigen huisstijl. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) heeft al zo'n toegang. Met de overgang naar de nieuwe provider is wel het adres veranderd: http://www.milieuhulp.nl/wiki/index.php/GMF_Hoofdpagina?useskin=gmf_Hoofdpagina.

Indeling themapagina's aangepast
De meeste Milieuhulp-informatie staat op de themapagina's. Al een tijdje zoeken we naar de beste indeling voor deze informatie. We hebben gekozen voor de presentatie met de minste tabellen:

  • Basisinformatie
  • Wetten regels en beleid
  • Wat kan ik doen?
  • Meldpunten / Helpdesks
  • Wat doen bedrijven

Zie bijvoorbeeld Afval.

Nieuwe thema's
In april zijn de volgende thema's toegevoegd, van naam gewijzigd of extra gevuld:

Nieuwsbrief april 2012

Enquête voor bezoekers
Om de bruikbaarheid van Milieuhulp voor burgers te meten, hebben we een nieuwe bezoekersenquête klaargezet. Hij is te bereiken vanaf iedere pagina op Milieuhulp, zie bovenaan. We willen je vragen je achterban op de enquête te wijzen.

Overzicht nieuwsbrieven
Op Natuur- en Milieuliteratuur hebben we alle nieuwsbrieven van de federaties bij elkaar gezet, plus een tijdschrift van Natuur en Milieufederatie Drenthe. Mochten er meer tijdschriften zijn, meld het ons.

Webbezoek stijgt gestaag
De bezoekcijfers van Milieuhulp stijgen weer. In oktober 2011 beleefde Milieuhulp een dramatische val toen Google zijn ranking veranderde en Milieuhulp in de Google-lijst daalde. In januari zijn we begonnen met PR-acties. Onder meer hebben we een mailing naar circa 2500 in Milieuhulp opgenomen organisaties gehouden. Een aantal van hen heeft op hun site een link naar Milieuhulp aangebracht. Als je op Google milieuhulp opgeeft, kom je een aantal van deze links tegen. Klaarblijkelijk heeft de actie effect gehad, want inmiddels stijgen we weer. Bezoekers komen nu minder via Google en meer via de geplaatste links binnen. Maar we hebben nog niet het niveau van vóór de dib.
Interessant is de vergelijking met de cijfers van 2004, de gloriedagen van de oude Milieuhulp. Toen lag het bezoek gemiddeld op 3.356 per maand. In 2011 lag dat op 3.003, en als we de eindejaarsdip niet meetellen op 3.626. In 2012 zitten we op 2.553 per maand. Er is dus nog wel wat te doen, maar we gaan de goede kant op.

Nieuw adres nogmaals
In de vorige nieuwsbrief zat een foutje. Daarom nogmaals...
...Milieuhulp blijft na de verhuizing gewoon bereikbaar onder www.milieuhulp.nl. Maar let op! Als je op je eigen site Milieuhulp links hebt aangebracht die beginnen met http://wikis.irion.nl/milieuhulp/index.php/, wijzig ze dan in http://www.milieuhulp.nl/wiki/index.php/.

Extra ingang: gemeente
Milieuhulp kent nu ook de informatiesoort Gemeente. Dit maakt het mogelijk om ook andere kernen binnen een gemeente waarover informatie beschikbaar is op te roepen. Zie bijvoorbeeld Gemeente Lochem. Bovendien kunnen we nu natuur- en milieu-informatie die voor de hele gemeente geldt plaatsen op de gemeentepagina. Daar gaan we de komende maanden werk van maken.

Regio's toegevoegd
Natuur- en milieu-organisaties blijken vaak regionaal actief te zijn. We hebben daarom ook een ingang voor regio's gemaakt. Zie bijvoorbeeld de regio Het Gooi. Je kunt nu vanuit allerlei hoeken van Milieuhulp via de regiopagina's in andere hoeken terecht komen en zien wie en wat er regionaal actief is. Ook de regio-pagina's zullen de komende tijd worden aangevuld.

Geografische ontsluiting OK?
Naar ons idee kunnen we nu met de ingangen Kern, Gemeente, Regio en Provincie natuur- en milieu-informatie heel behoorlijk geografisch in beeld brengen. Mocht je daar anders over denken en/of aanvullingen hebben, laat het ons weten.

Nieuwe thema's
In april zijn de volgende thema's toegevoegd, van naam gewijzigd of extra gevuld:


Nieuwsbrief maart 2012

Nieuwe host
Op 9 maart is Milieuhulp verhuisd van Irion naar Lets Go Online. Met deze complexe operatie is ook Mediawiki, het open source hart van Milieuhulp geactualiseerd. Je zult daarom hier en daar andere functies aantreffen. Met name de nieuwe editor voor het schrijven is even wennen (de oude wordt helaas niet meer door Mediawiki ondersteund). We hebben de nieuwe applicatie uitvoerig getest. Mocht je nog oneffenheden aantreffen, mail het ons.

Nieuw adres
Milieuhulp blijft na de verhuizing gewoon bereikbaar onder www.milieuhulp.nl. Maar let op! Als je op je eigen site Milieuhulp links hebt aangebracht die beginnen met http://wikis.irion.nl/milieuhulp/index.php/, wijzig ze dan in http://www.milieuhulp.nl/wiki/index.php/.

Vragen Infomil toegevoegd
Infomil beheert voor de Nederlandse overheid meer dan 1000 specialistische vragen met antwoorden over milieu. Daarvan hebben we er enkele honderden gelinkt. Zie voor een overzicht Infomil#FAQs. Door deze toevoeging zijn een aantal thema's flink verrijkt, onder meer Asbest, Fijn stof (PM10) en Handhaven en gedogen.

Bezoekersaantal stijgt
Onze PR-actie om natuur- en milieuorganisaties te vragen op hun sites een Miliehulp-link te plaatsen, lijkt geslaagd. Het aantal mensen dat per dag Milieuhulp bezoekt, is gestegen van 30 in januari via 100 in februari naar 200 in maart. Daarmee hebben we de val van november, toen Google zijn page ranking wijzigde ruim hersteld.

Voorbeeldbrieven gezocht
De pagina Voorbeeldbrieven is nog wat mager gevuld. Als er in jouw organisatie voorbeeldbrieven in omloop zijn, zou je die dan naar ons willen mailen? Dan voegen wij ze toe aan het bestand, zodat meer burgers ervan gebruik kunnen maken.

Actie opschoning oude Milieuhulp
De huidige Milieuhulp bevat nog enkele honderden FAQs uit de oude Milieuhulp die nodig aan revisie toe zijn. 4 medewerkers van de Natuur en Milieufederaties zijn er inmiddels mee aan de slag. We streven er naar om de teksten eind mei weer bij de tijd te hebben.

Nieuwe stagiaires
Sinds 1 maart heeft Milieuhulp weer 2 nieuwe stagiaires van het ROC Arnhem. Ze houden zich 1 dag in de week bezig met het invoeren en aanpassen van data. Zo hebben ze vele paddenwerkgroepen en bijenverenigingen ingevoerd. De stagiaires blijven tot juni.

Nieuwe thema's
In maart zijn de volgende thema's toegevoegd, van naam gewijzigd of extra gevuld:


Themadienst
Tenslotte willen we je nog een keer attent maken op onze Themadienst. Op aanvraag zetten we op Milieuhulp een themapagina voor je klaar en vullen hem met relevante links. Voor medewerkers van Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties is deze dienst gratis.

Nieuwsbrief februari 2012

Hoofdpagina als etalage
De beheergroep van Milieuhulp is in februari druk bezig geweest met het reorganiseren van de voorpagina. De pagina heeft nu het karakter van een etalage. Bezoekers zien meteen waar de site voor staat en beheerders kunnen in een handomdraai nieuwe onderwerpen onder de aandacht brengen. Een flitsende vormgeving staat nog op het verlanglijstje.

Natuurhulp op komst
Met een aantal natuurorganisaties onder aanvoering van Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) hebben we de mogelijkheden in kaart gebracht om naast Milieuhulp.nl een Natuurhulp.nl te openen. De organisaties willen daarmee tegemoet komen aan de wens van hun achterban om burgers meer handvatten te geven voor eigen natuurbescherming. Natuurhulp zal gebruik maken van dezelfde applicatie en databestand als Milieuhulp, maar krijgt een aparte openingspagina en eigen interface. De natuurorganisaties stemmen momenteel onderling af en zullen in het voorjaar het definitieve besluit nemen.

Webbezoek bekijken
De Beheergroep Milieuhulp werkt er hard aan om het webbezoek voor Milieuhulp omhoog te krijgen. Je kunt het resultaten volgen op Mtrack (login en wachtwoord aanvragen bij de info@milieuhulp.nl).

Nieuwe thema's
In februari zijn de volgende thema's toegevoegd, van naam gewijzigd of extra gevuld:

Heb je nog thema's die je graag in kaart gebracht of uitgebreid wilt zien, mail het ons.

Nieuwsbrief januari 2012

Mailing onder organisaties
Om de bekendheid van Milieuhulp te vergroten hebben we een e-mail gestuurd naar alle organisaties die in het portaal zijn opgenomen. Dat zijn er op dit moment meer dan 2700. De mailing heeft veel positieve reacties opgeleverd. Een aantal organisaties heeft inmiddels al een link naar Milieuhulp opgenomen.

PR voor provinciale Groene Agenda
Een aantal natuur- en milieufederaties heeft een eigen provinciale Groene Agenda. Om de bekendheid ervan te vergroten hebben we op alle locatiepagina's een link naar de betreffende agenda opgenomen. Zie bijvoorbeeld Winschoten, Franeker, Beilen, Emmeloord, Rijssen en Waddinxveen.

Kaartdata over de leefomgeving
Sinds 26 januari is Atlas Leefomgeving online. Deze overheidssite verzamelt bij allerlei organisaties, overheden en bedrijven over het hele land GEO-gegevens en presenteert die gecombineerd op kaarten. Dit levert een schat aan harde data op voor wie met zijn leefomgeving aan de slag wil. Medewerkers van Milieuhulp hebben aan de totstandkoming van het portaal een bescheiden bijdrage geleverd.

Provinciale leden en achterban organisaties
Om hun draagvlak te vergroten zijn de Natuur en Milieufederaties op zoek naar nieuwe lid- en achterbanorganisaties. Milieuhulp heeft over heel Nederland 4143 organisaties in kaart gebracht, waarvan er zo'n 800 bij de federaties zijn aangesloten. Er valt dus nog een wereld te winnen. Om de wervingscampagnes te ondersteunen, hebben we per provincie de lid-organisaties en andere organisaties in een lijst gezet. Voor het gemak spreken we van kandidaatleden, al zijn deze organisaties natuurlijk lang niet allemaal geschikt om als lid-organisatie te vragen. Aanvullingen zijn welkom!


Document over voordelen Milieuhulp voor federaties
Onder de Natuur en Milieufederaties bestaat onduidelijkheid over het nut en de inzetbaarheid van Milieuhulp. We hebben daarom een document aangemaakt waarin we de voordelen opsommen en bijhouden, zie Voordelen Milieuhulp voor NMFs.

PR voor provinciale helpdesks
Sommige Natuur en Milieufederaties beschikken voor hun burgerachterban over een helpdesk. We hebben deze opgenomen en zichtbaar gemaakt op iedere locatiepagina van de betreffende provincie. Zie bijvoorbeeld Adviespunt Ruimte, FMF Servicelijn, GNMF helpdesk. Mis je een helpdesk, laat het ons dan even weten. Meld ook als je liever geen ruchtbaarheid aan je helpdesk wilt geven.

Vragen Rijksoverheid toegevoegd
De Rijksoverheid heeft voor de Nederlandse burger talloze vragen met antwoorden op haar website klaargezet. De vragen over natuur, milieu en duurzaamheid zijn nu ook via Milieuhulp te bereiken. Het betreft 550 vragen over 113 onderwerpen. Zie voor een overzicht Rijksoverheid#FAQs.

Nieuwe thema's
In januari zijn de volgende thema's toegevoegd of van naam gewijzigd:Nieuwsbrief december 2011

Nieuw: Themadienst
Mogelijk gaat u aan de slag met een nieuw leefomgevingsthema en kunt u er op Milieuhulp niets over vinden. Bijvoorbeeld Crossen in natuurgebieden. In dat geval kunt u de Beheergroep Milieuhulp inschakelen. Wij maken voor u een nieuwe themapagina aan en vullen deze met relevante links. Uiteraard in overleg met u. Voor medewerkers van Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties is deze dienst gratis. Heeft u een opdracht, mail ons. Lees meer op Themadienst.

PR voor provinciale nieuwsbrieven
Iedere natuur- en milieufederatie heeft een eigen provinciale nieuwsbrief. Om de bekendheid ervan te vergroten hebben we op alle locatiepagina's een link opgenomen. Zie bijvoorbeeld Stadskanaal, Wolvega, Coevorden, Dronten, Haaksbergen, Brummen, Wijk bij Duurstede, Schoorl, Delft, Vlissingen, Zundert of Brunssum.

Provinciale nieuwsbrieven benut
De Beheergroep Milieuhulp heeft zich geabonneerd op alle 12 natuur- en milieufederatie nieuwsbrieven. De redactie hoopt zo op de hoogte te blijven van wat er in de provincies speelt en zal waar mogelijk en nuttig links aanbrengen naar thema's en locaties in Milieuhulp. Zo krijgt de informatie in uw nieuwsbrieven een extra verspreiding.

Meer ruimte op themapagina's
De meeste Milieuhulp-informatie staat op de themapagina's. Om de leesbaarheid van deze pagina's te vergroten, hebben we de bladspiegel gewijzigd. De tabellen benutten nu de volle breedte. Zie bijvoorbeeld Klimaat of Duurzame landbouw.

Lid- en achterbanorganisaties federaties toegevoegd
In december hebben we de operatie Leden en/of achterban federaties afgerond. Daarmee zijn in totaal 811 organisaties aan Milieuhulp toegevoegd. Zie Natuur en Milieufederatie Groningen (45 lidorganisaties), Friese Milieu Federatie (FMF) (42 lidorganisaties), Natuur en Milieufederatie Drenthe (44 lidorganisaties), Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) (22 lidorganisaties), Natuur en Milieu Overijssel (72 lidorganisaties), Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) (96 lidorganisaties), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) (125 achterbanorganisaties), Milieufederatie Noord-Holland (MNH) (98 lidorganisaties), Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) (53 lidorganisaties), ZMf (25 lidorganisaties), Brabantse Milieufederatie (BMF) (105 lidorganisaties) en Milieufederatie Limburg (SML) (84 lidorganisaties).
Klopt er volgens jou iets niet, meld ons dan ontbrekende of incorrecte info.

Afdelingen Milieudefensie uitgebreid
De lijst met afdelingen van Milieudefensie is uitgebreid tot 83. Meld ons eventuele ontbrekende of incorrecte info.

Nieuwe thema's
In december zijn de volgende thema's toegevoegd, van naam gewijzigd of extra aangevuld:Nieuwsbrief november 2011

Enquêtes
De afgelopen maand hebben zowel Milieudefensie als de Natuur en Milieufederaties ieder onder hun achterban een enquête gehouden over Milieuhulp. Beide enquêtes leiden tot dezelfde conclusie: burgers weten niet van het bestaan van Milieuhulp, maar het lijkt hen een nuttig instrument om bekend te raken met een leefomgevingsthema. De Milieuhulp-stakeholders starten daarom de komende maanden een PR-campagne. Halverwege 2012 zal dan opnieuw een enquête worden gehouden.

Links naar federaties
Milieuhulp is verrijkt met enkele honderden links naar webinformatie van een zestal natuur- en milieufederaties. Zie de overzichtpagina's van Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF), Brabantse Milieufederatie (BMF), Gelderse Milieufederatie (GMF), Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

ROC stagiaires
Milieuhulp heeft een samenwerkingsverband gesloten met het ROC Rijn-IJssel in Arnhem. Studenten van de secretaresse-opleiding gaan in het kader van hun stage assisteren bij het beheren van data. Het afgelopen halfjaar is met succes een eerste stagiaire actief geweest met het invoeren van gegevens.

Bart
Onze webassistent Bart is vernieuwd. Volgens tests komt ie nu in 86% van de gevallen met relevante antwoorden. Dat percentage willen we de komende maanden opschroeven. Daarvoor hebben we je hulp nodig. Geeft Bart op je vraag geen of een verkeerd antwoord, zou je de dialoog dan naar ons willen mailen?

Label Beheergroep Milieuhulp
Milieuhulp bevat een paar honderd FAQs die afkomstig zijn van de oude Milieuhulp. Die hadden we aanvankelijk gelabeld met de organisatie Milieuhulp. Maar dit veroorzaakte verwarring bij gebruikers. Vandaar dat we ze nu hebben herlabeld met Beheergroep Milieuhulp.

Meer dan 10.000
Milieuhulp bevat momenteel meer dan 10.000 stukjes informatie. Per 30 november zijn er 709 thema's opgenomen, 2353 links, 3796 FAQs, 2619 organisaties en 916 locaties.

Nieuwe thema's
In november zijn de volgende thema's toegevoegd of van naam gewijzigd:Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief ingeperkt
De redactie van Milieuhulp heeft besloten de nieuwsbrief voor bezoekers even te parkeren. Voorlopig gaan we even alleen met de nieuwsbrief voor beheerders verder.

Nieuwe thema's
In juli zijn de volgende thema's toegevoegd of van naam gewijzigd:Nieuwsbrief juni 2011

Milieuhulp vernieuwd
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een herstructurering van Milieuhulp. We werken nu niet meer met subthema- maar met themapagina's. Het aantal pagina's is daardoor flink afgenomen. Bovendien zijn de pagina's beter gevuld. Ook het aantal informatiesoorten is teruggebracht. Alle oude FAQs en links zijn gecontroleerd en vele nieuwe toegevoegd. Het linkermenu is vereenvoudigd, zowel voor bezoekers als voor beheerders. De informatie achter de profielen (te bereiken vanaf de hoofdpagina) is herzien. De diverse handleidingen voor beheerders zijn geactualiseerd.

Nieuwe Bart
Het dialoogprogramma is door Irion Technologies aangepast aan de nieuwste stand van de techniek. De webassistent is nu sneller en verwijst door naar de nieuwe thema-pagina's. Bart moet nog wel worden "bijgetraind", waardoor je niet altijd bij het beste antwoord zult uitkomen. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren, dat het gewenste antwoord niet in Milieuhulp staat. Voor deze gevallen presenteert Bart nog een rijtje antwoorden uit geselecteerde websites.

Mtrack webanalyse
Sinds maart maakt Milieuhulp gebruik van een nieuw programma voor webanalyse: Mtrack. We mogen dit programma gratis gebruiken. Mtrack biedt ons tal van overzichten (bezoek in de tijd, naar organisatie, naar locatie, bezoekduur, bezoek per pagina, herkomst bezoekers, klikgedrag, etc.), allemaal "real time". In april hadden we 4326 bezoekers, in mei 4520. Dat is niet bijzonder veel, maar we hebben dan ook nog nauwelijks iets aan PR gedaan.

Laposta nieuwsbrief
Tenslotte, zoals je wellicht merkt, maken we gebruik van een nieuwe nieuwsbrief applicatie: Laposta. Milieuhulp heeft van Laposta een gratis abonnement gekregen. Op de verzendlijst hebben we behalve beheerders ook de leden van de Stuurgroep Milieuhulp geplaatst. Wil je van de lijst af, klik dan onderaan deze brief op hier afmelden. Naast de nieuwsbrief voor beheerders is er nu tevens één voor bezoekers. Wil je die ook ontvangen, schrijf je dan in op de Nieuwsbrief pagina.Nieuwsbrief april 2011

FAQ overzicht per thema
Milieuhulp bevat met een overzicht van alle FAQs die zijn opgenomen. Deze waren al te raadplegen via een A-Z-lijst. Daar is nu een overzicht per thema bijgekomen, zie FAQ overzicht. Handig voor themabeheerders die snel en in één keer willen zien welke FAQs er binnen hun kennisdomein beschikbaar zijn.

Nieuwe thema's
In mei zijn de volgende thema's toegevoegd:Nieuwsbrief maart 2011

Energie en klimaat opgeschoond
We zijn begonnen aan groot onderhoud aan de themaboom van Milieuhulp. Door de voortdurende toevoeging van nieuwe thema's en het weer wegvallen van verouderde informatie is enige wilgroei ontstaan. We zijn begonnen met de takken Energie en Klimaat. Na enig snoeiwerk, waarbij we meer standaard indelingen hebben gevolgd, zijn beide nu samengevoegd in de nieuwe hoofdtak Klimaat en energie. Het werk wordt uitgevoerd door klimaat- en energiemedewerkers van De Natuur- en Milieufederaties bijgestaan door enkele vrijwilligers.

Informatiesoort Link aangepast
Omdat in de praktijk de informatiesoorten Link en ProjectCaseActie moeilijk uit elkaar te houden bleken, hebben we beide verenigd in Link. U vindt nu in het Formulier:Links een extra veld Soort link, waarin u kunt aangeven of het een actie, case, dienst, product, project, etc. betreft.Nieuwsbrief februari 2011

Handleidingen voor beheerders vernieuwd
Het afgelopen jaar is zoveel op Milieuhulp veranderd, dat we de handleidingen voor de diverse beheerders hebben herschreven. Zie:


Helpdesks
We zijn begonnen met het verzamelen van helpdesks op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. We hebben er voor gekozen ze te presenteren samen met de meldpunten, zie het Meldpunt / Helpdesk overzicht. Mis je een helpdesk, wil je het ons dan melden?

Thema statistiek
We hebben een pagina gemaakt waarop je kan zien hoe goed de themapagina's zijn gevuld. Zie ThemaStatistiek. Het instrument is bedoeld voor de Milieuhulp-redactie, zodat deze makkelijker kan bepalen waar informatie bij moet of welke thema's kunnen worden geschrapt.

Nieuwe thema's
In februari zijn de volgende thema's toegevoegd:


Nieuwsbrief januari 2011

Organisaties ingedeeld
Milieuhulp bevat inmiddels zoveel natuur-, milieu- en andere organisaties, dat een verdere indeling nuttig is. We hebben gekozen voor een indeling naar aktieradius: lokaal/regionaal, provinciaal, landelijk en/of internationaal. Zie bijvoorbeeld Jacht. De indeling stelt ons ook in staat op de locatiepagina's exclusief de lokaal actieve partijen in beeld te krijgen. Zie bijvoorbeeld Locatie:Arnhem.

Waardering aangepast
Milieuhulp kent een waarderingsfunctie voor veelgestelde vragen (FAQs). Met deze functie kunnen themabeheerders aan een FAQ de waarde 1, 2 of 3 toekennen, wat staat voor goed, matig of slecht. We hebben nu de FAQ-tabellen zo ingesteld, dat de beste FAQs voortaan bovenaan komen. Zie bijvoorbeeld de tabel in Bezwaar en beroep.

Stages afgerond
Milieuhulp heeft de afgelopen 21 weken hulp gekregen van twee rechtenstudenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ze zijn met name actief geweest met juridische informatie binnen de thema's landbouw en water. Hun bijdragen zijn te herkennen aan de gebruikersnamen GMFgulsumStag en GMFaleksandarStag. De studenten hebben inmiddels hun stage met succes afgesloten.

Nieuwe thema's
In januari zijn de volgende thema's toegevoegd:


Nieuwsbrief december 2010

VROM wordt Rijksoverheid
Met het opheffen van het Ministerie van VROM is ook haar website ontmanteld. Daarbij is veel informatie die in Milieuhulp was opgenomen verloren gegaan, met name FAQs. Een deel van de VROM-informatie is overgeheveld naar de website Rijksoverheid.nl. Deze informatie is inmiddels weer beschikbaar op Milieuhulp, zie Rijksoverheid.

Nieuwe naam federaties
De Provinciale Milieufederaties, één van de initiatiefnemers van Milieuhulp, heeft haar naam veranderd in De Natuur- en Milieufederaties.

Leden en afdelingen
Op de organisatiepagina's is een functie toegevoegd om lidorganisaties en afdelingen te vermelden. Zie bijvoorbeeld de volgende pagina's onder Leden of afdelingen:


Nieuwe thema's
In december zijn de volgende thema's toegevoegd:


Nieuwsbrief november 2010

Eigen toegang
Organisaties hebben voortaan de mogelijkheid tot een eigen toegang tot Milieuhulp. Bezoekers die via de eigen site naar Milieuhulp worden geleid krijgen de Milieuhulppagina's te zien in de huisstijl van de betreffende organisatie. We noemen dit de Voordeurdienst. Ook de naam Milieuhulp en het logo kunnen worden aangepast. De eerste eigen voordeur is ontwikkeld voor de Gelderse Milieufederatie, zie hier.

Landkaart
De voorpagina van Milieuhulp bevat sinds kort een landkaartje. Daarmee kan in enkele kliks een locatie worden bereikt waarover in Milieuhulp informatie is verzameld. Daarnaast biedt Milieuhulp organisaties de mogelijkheid om extra kaarten toe te voegen, zie onder Kaartdienst.

Van A tot Z
Een andere snelle toegang tot een locatie is de nieuwe A tot Z lijst (zie Locatie overzicht). Deze is ook ontwikkeld voor organisaties (zie Organisatie overzicht), FAQs (zie FAQ overzicht) en natuurgebied (zie Natuurgebied overzicht).

Banner
Voor wie op zijn website een link naar Milieuhulp wil aanbrengen zijn banners beschikbaar. De banners zijn in diverse formaten en kunnen gratis worden gedownload op de pagina van de Bannerdienst.

Tellers
We hebben op Milieuhulp diverse tellers gemonteerd. Per 26 november zijn er 1108 organisaties opgenomen, 629 locaties, 4202 FAQs en 71 natuurgebieden.

Cursus
Milieuhulp kent voor de diverse doelgroepen handleidingen. Daarnaast is er nu voor organisaties die van Milieuhulp gebruik willen maken ook een cursus beschikbaar om medewerkers te trainen. De cursus wordt op locatie gegeven, met gebruikmaking van de eigen PC's. Zie ook Cursusdienst.

Printen
Milieuhulp beschikt nu over een printvriendelijke versie. Druk in het linkermenu onder hulpmiddelen op Printvriendelijke versie.

Nieuwe thema's
In oktober en november zijn de volgende thema's toegevoegd:

Weergaven
Persoonlijke instellingen