Dienst:Leden

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Dienst:Leden
Milieuhulp wordt geleid door de Stuurgroep Milieuhulp. Daarin zijn een aantal organisaties verenigd. We nodigen andere organisaties uit aan te sluiten, als kernlid of als gewoon lid. Hieronder vindt u onze aanbiedingen. Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op.

Inhoud


Markt en missie / Probleem en oplossing

Steeds meer burgers worden actief in het beschermen of verbeteren van de leefomgeving. Burgers verzetten zich bijvoorbeeld tegen negatieve ontwikkelingen die de leefbaarheid aantasten. Andere burgers willen gewoon graag iets positiefs doen. Beide groepen kloppen voortdurend aan bij milieugroepen. De ene omdat tegenhouden juridisch steeds moeilijker wordt gemaakt en men hulp nodig heeft. De andere om te ontdekken wát je het beste kunt aanpakken en hoe dat dan moet.

Het klassieke helpdeskmodel is niet meer toereikend om de nieuwe vragenmarkt te bedienen. Vandaar dat een aantal organisaties (De Natuur- en Milieufederaties, Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, MOOI Informatiebeheer) gekozen heeft voor een nieuw antwoord: Milieuhulp. Milieuhulp ondersteunt burgers met een internetportaal vol informatie, van kapvergunning tot zonnecollector. Het initiatief komt voort uit de overtuiging dat de kwaliteit van natuur en milieu enkel is gewaarborgd als vele burgers op hun eigen plek actief meedoen. Milieuhulp is de hand die de burger uitnodigt en op weg helpt. Het portaal is bereikbaar op www.milieuhulp.nl.

Wat maakt Milieuhulp uniek

Milieuhulp is een uniek internetkruispunt. Het onderscheidt zich van andere initiatieven doordat over alle leefomgevingsthema's informatie is te vinden. Voor het eerst werken op grote schaal organisaties, overheden en ook bedrijven samen om burgers van de beste informatie te voorzien. Dit levert voor steeds meer thema's unieke overzichten op, uiterst nuttig voor burgers die de weg nog moeten vinden, maar ook voor milieuwerkers en ambtenaren om de overlappingen en lacunes te ontdekken. Veel informatie is bedoeld om burgers uit te dagen actief te worden. Dit wordt versterkt door de informatie ook per lokatie aan te bieden, zodat goede partners kunnen worden gevonden. Veel informatie is van juridische aard, om burgers wegwijs te maken in de vele leefomgevingswetten, -verordeningen en -richtlijnen, en om ze te leren hoe er mee om te gaan. Om ook burgers met een moeilijker probleem te kunnen helpen gaat Milieuhulp experts mobiliseren.

Milieuhulp maakt dit alles mogelijk met moderne, veelal open source technieken. Semantische technologie wordt gebruikt voor het toevoegen en labelen van data. GIS-technologie voor de lokale informatie. Classificatietechnologie om burgers automatisch te koppelen aan experts. Wikitechnologie om waar nodig gezamenlijk aan nieuwe kennis te schrijven. En dialoogtechnologie om burgers met behulp van een "virtuele bibliothecaris" bij de juiste pagina te brengen.

Ambities

Het succes van Milieuhulp is af te lezen aan het aantal bezoekers. Momenteel zijn dat er zónder PR 1.000 per week. Doel is dit aantal mét PR per 1-1-2012 uit te komen op 5.000 en per 1-1-2013 op 10.000 per week. Om dit te bereiken zal sponsor- en ledengeld worden ingezet.
Daarnaast moet Milieuhulp een lokale functie gaan vervullen. Zutphen is de eerste gemeenschap die van het portaal gebruik maakt om lokale duurzame informatie met elkaar te delen. Per 1-1-2012 moeten dat drie plaatsen worden en per 1-1-2013 zeven.
Het succes van Milieuhulp wordt ook bepaald door het aantal organisaties dat financieel bijdraagt aan de exploitatie. Momenteel zijn dat de vier initiatiefnemers. Per 1-1-2012 mikken we op zes en per 1-1-2013 op tien.

Vraag en aanbod

Om haar taak optimaal te kunnen vervullen is Milieuhulp het afgelopen jaar uitgerust met vele nieuwe inhouden en technieken. Het jaarbudget is daarmee gegroeid tot € 70.000. De helft wordt opgebracht door de huidige partners. De rest moet komen van donateurs, sponsors en nieuwe deelnemende organisaties (leden). Nieuwe leden kunnen op diverse manieren instappen. Als gewoon lid, voor € 2.000 per jaar. Of als kernlid, voor € 6.000 per jaar. De lidmaatschapsgelden zullen onder meer worden ingezet om het webbezoek te vergroten (PR) en om de hostingkosten te betalen. Lokale organisaties kunnen gratis van Milieuhulp gebruik maken.

Gewoon lid

Gewone leden betalen € 2.000 per jaar. Wat krijgt u daarvoor terug?

 • Eigen pagina: beschikking over een eigen pagina, waarop links naar eigen informatie en de eigen website kunnen worden geplaatst. Dit zal bij een groeiend Milieuhulp leiden tot meer bezoek aan de eigen site.
 • Eigen toegang: mogelijkheid tot gratis eigen toegang tot Milieuhulp, als u wilt met eigen voorpagina, waarbij alle Milieuhulppagina's zijn uitgevoerd in de kleuren van de eigen site en voorzien van het eigen ipv het Milieuhulplogo. Zie ook Voordeurdienst.
 • Ontwikkelfacilitiet: mogelijkheid om met eigen medewerkers of achterban op de wiki-manier gezamenlijk te schrijven aan nieuwe documenten.
 • Themabeheer: mogelijkheid om op te treden als themabeheerder voor een kennisdomein, bijvoorbeeld Vogels. Hiermee krijgt men invloed op de inhoud van Milieuhulp.
 • Locatiebeheer: mogelijkheid om op te treden als locatiebeheerder van alle informatie die bijvoorbeeld gelabeld is met Deventer. Zodoende kan men zijn rol binnen een locatie versterken.
 • Naamsbekendheid: publicatie van de organisatienaam op alle relevante thema- en locatiepagina's. Ook wordt uw naam geplaatst op de Milieuhulp ledenlijst.
 • Nieuwsberichten: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van drie nieuwsberichten per jaar op de hoofdpagina. Andere gebruikers mogen enkel nieuws plaatsen op de andere pagina's.
 • Adverteren: mogelijkheid tot het gratis plaatsen van drie advertenties per jaar. Zie ook Advertentiedienst.
 • Helpdeskfaciliteit: alle leden kunnen uiteraard Milieuhulp benutten om hun eigen helpdesks te versterken.
 • Cursus: gratis cursus Milieuhulp op uw eigen locatie om uw en helpdesk- en andere medewerkers te leren hoe Milieuhulp te gebruiken. Zie ook Cursusdienst.

Kernlid

Kernleden betalen € 6.000 per jaar. U krijgt naast de voordelen van het gewone lidmaatschap ook nog:

 • Bestuurrecht: toegang tot de Stuurgroep Milieuhulp om op voet van gelijkheid mee te besturen.
 • Extra naamsbekendheid: logo en naam zal op de hoofdpagina van Milieuhulp worden getoond. Daarnaast draagt de Stuurgroep in al haar publicaties en contacten de namen van de kernleden uit.

Historie

Milieuhulp nieuwe stijl is in 2007 onder de naam WikiHier opgestart met subsidie van Provincie Gelderland. In december 2008 is versie 1.0 opgeleverd. In maart 2009 is het initiatief geadopteerd door Stuurgroep Milieuhulp (De Natuur- en Milieufederaties, Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu) om de oude Milieuhulp.nl te vervangen. In juni 2009 is de oplossing doorontwikkeld in het EU-project Kyoto (VU, WNF, ECNC, Irion, e.a.). In juni 2010 is versie 2.0 beschikbaar gekomen. Momenteel bevat Milieuhulp circa 10.000 stuks informatie van 1200 leveranciers over 900 (sub)thema's, 600 lokaties en 100 natuurgebieden.

Weergaven
Persoonlijke instellingen